• (+84) 905 836 118
 • service@byfastailor.com

Khẩu trang lụa

Hiển thị 9 trên 8 sản phẩm
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Smart 3D design snugly covers the face, including nose and mouth
  • 4-layer-structure helps to increase antibacterial, anti-droplets, anti-UV.
  • Natural Jacquard silk fabric well absorbs moisture, filtesr oil and avoids causing bad odor after wearing for a long time.
  • Anti-allergy and aging facial skin.
  • High-quality clean flip sewing technology prevents wrinkles and permanent marks on the face.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ
  • Form thiết kế 3D thông minh ôm cong theo dáng mặt khi đeo.
  • Cấu tạo 4 lớp của BM-20 giúp tăng cường kháng khuẩn, chống giọt bắn, chống tia UV tối đa.
  • Lớp vải lụa thiên nhiên Jacquard giúp hút ẩm thoáng khí, lọc dầu và không gây mùi hôi khi đeo lâu.
  • Chống dị ứng và lão hoá da mặt , ngăn ngừa vết hằng trên da mặt.
  • Kỹ thuật may cao cấp lộn sạch và đạp mí 1mm giảm tránh được vết hằn.
158,000 đ